از نگاه دیگران

وطن

از وطن از این سرایی که نمی دانم کجاست

می روم، اما به جایی که نمی دانم کجاست

پشت سر هرقدر می بینم، نمی بینم شب است

می روم تا روشنایی که نمی دانم کجاست

قایقی بی ناخدا هرچند هستم، نیستم

ناامید از آن خدایی که نمی دانم کجاست [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
دانم ,کجاست ,دانم کجاست

از نگاه دیگران

مدارا

آه، اجبار قشنگی ست مدارا کردن

یعنی از دور تو را سیر تماشا کردن

من و تو محرم عشقیم به هم، پس تا کی

زیر لب نام تو را  بردن و حاشا کردن؟

گر چه هرگز به خودم بی تو نمی اندیشم

که محال است مرا از تو مجزّا کردن [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع

از نگاه دیگران

 تو

از چشمهای آینه شاید زلال تر

از روشنای ماه، ولی بی زوال تر

خورشید واره ای به تماشای صبح زود

حالی بدون وصف، بسی بی مثال تر

یک اتفاق واقعی افتاده در دلم

چیزی شبیه معجزه، اما محال تر

شاید شبیه عشق که با غصه ها مرا

هم کرده آشنا تر و هم بی خیال تر

آری، جواب هرچه ندانسته ام تویی

باور نمی کنی شده ام بی سوال تر

                                          الهه صابر


منبع این نوشته : منبع

از نگاه دیگران

مست می عشق

من مست می عشقم، هشیار نخواهم شد

و ز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد

امروز چنان مستم از باده ی  دوشینه 

تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد

آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری

جز بر در میخانه این بار نخواهم شد  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
نخواهم ,هشیار نخواهم

از نگاه دیگران

تسلیت

باید برای خانه بگوییم تسلیت

ویران شدست لانه، بگوییم تسلیت

در سرزمین امن شما شانه ها شکست

سرها بدون شانه... بگوییم تسلیت

مرده کبوتری و دهان باز مانده بود

در انتظار دانه بگوییم تسلیت 

جشن تولدی که عزای عزیز گشت

آوار شد شبانه بگوییم تسلیت [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
بگوییم ,تسلیت ,بگوییم تسلیت ,بگوییم تسلیت 

از نگاه دیگران

عشق

اگر که عشق نجنبد، خدا نمی جنبد

الست صبح ازل را، بلا نمی جنبد

به باد رفت اگر اصل نسخه ی تقدیر

به حل مسأله دست قضا نمی جنبد

کنار صخره ی دل چشمه ای نمی جوشد

خیال دانه، برای بقا نمی جنبد

سکوت، ریشه به اعماق می دواند زود

به پیشواز شکستن صدا نمی جنبد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
جنبد